Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Tervetuloa MOBOon!

Tervetuloa tutustumaan Tampereen ammattikorkeakoulun Mobiiliopiminen hankkeeseen MOBO  (Mobiilioppiminen korkea-asteen koulutuksen alueellisen
saavutettavuuden edistäjänä).

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää tieto- ja viestintätekniikan erityisesti mobiiliteknologiaa hyödyntäviä menetelmiä ammattikorkeakouluopetukseen sekä implementoida nämä vakiintuneiksi käytännöiksi.

Uusia innovaatioita pilotoidaan sairaanhoitajakoulutuksessa, mutta tuloksia voidaan hyödyntää minkä tahansa alan koulutuksessa.

Keinot

Podcasting -ohjelmasyötteitä käytetään osana opetusta, erityisesti asiantuntijaluentojen yhteydessä.

Mobiili- ja videoteknologian sovellusohjelma eTaitava mahdollistaa joustavan yhteydenpidon opiskelijan, opettajan ja työelämän (harjoittelupaikan) välillä uudella oppimista palvelevalla tavalla.

Tuloksena on uusi tapa opiskella ja oppia. Uudet toimintamallit mahdollistavat entistä helpommin työn ohessa toteutuvan elinikäisen oppimisen.

Lisätietoja eTaitavasta on kohdasta Harjoittelun ohjaus ja

podcasteistä kohdassa Luentojen nauhoittaminen

Mainokset